Duets – Mime Acting Students (SE)
Lördag 5 oktober – Folkteatern

Biljettinfo

Plats
Folkteatern
Pris
50 kr
Tid
16:00
lör 5 oktober
Speltid ca: 2 t

Info

Kontakta Kulturpunkten vid frågor om biljettbokning eller hemsidan.

Kontakta arrangören vid övriga frågor om evenemanget.

The Bachelor program in Mime Acting at Stockholm University of the Arts returns to GBG Mime Fest, with five short duo acts performed by the second-year students.

Studenterna i mimskådespeleri – Duetter

Stockholms konstnärliga högskola – mimskådespeleri gästar GBG Mime Fest! Kandidatprogrammet i mimskådespeleri på Stockholms konstnärliga högskola återvänder hösten 2024 till GBG Mime Fest, nu med fem korta duo-akter framförda av årets andraårsstudenter.

Studenterna arbetade under sitt första år på utbildningen fram korta akter där de parvis undersökte mimens villkor i skapandet av ett händelseförlopp. Akterna uppstod i mötet mellan studenternas egen kreativitet och mimteknikens grundbegrepp och kom att präglas både av studenternas olika personligheter och tidigare utbildningsmässiga erfarenheter. Relation som tema är närvarande på ett eller annat sätt, när ett händelseförlopp skapas av två. Abstrakt blandas med konkret, djupa frågor med underhållning, virtuositet med finkänslighet; det rörelsemässiga experimentet står i fokus.

Varje akt är omkring 10 minuter lång.

Medverkande:

  • Merete Lindholm och Vera Fhager
  • Ludvig Joelson och Ebba König Winqvist
  • Sofia Källman och Sevar Georgiev
  • Arvid Westberg och Jakob Björkman
  • Sofia Pilesjö och Klara Sandberg Svejgaard

Ansvarig lärare: Alejandro Bonnet

Om utbildningen: 

På programmet i mimskådespeleri utbildas du i en visuell konstform! Förkroppsliga berättelser, förfina den specifika förhöjningen och tydliggöra uttrycket i samspel med dina medspelare och i samklang med en publik. Utbildningens historiska bakgrund är mimskådespelaren och professorn Stanislav Brosowskis vidareutveckling av den polske regissören Henryk Tomaszewskis mimteknik. Brosowskis pedagogik som kallas ”Den fysiskt tänkande skådespelaren” är fortfarande basen i utbildningen. Genom daglig träning lär du dig visualisera och förkroppsliga tankar och känslor. Teknikträning varvas med improvisation och eget skapande. Röst- och textarbete ingår i vissa moment, dock inte i det nu aktuella.

https://www.uniarts.se/utbildningar/kandidatprogram/kandidatprogram-i-mimskadespeleri/

Mime Acting students – Duets 

Stockholm University of the Arts – Mime Acting visits GBG MIME FEST! The Bachelor’s programme in Mime Acting at Stockholm University of the Arts returns to GBG MIME FEST in autumn 2024, this time with five short duo acts performed by this year’s second-year students. During their first year of the programme, the students worked on short acts in which they explored the conditions of mime in the creation of a sequence of events. The acts emerged from the encounter between the students’ own creativity and the basic concepts of mime technique and got specifics both by the students’ different personalities and previous educational experiences. Relationship as a theme is present in one way or another, when a sequence of events is created by two. Abstract is mixed with concrete, profound questions with entertainment, virtuosity with sensitivity; the focus is on experimentation in movement.

Each act is around 10 minutes long.

Artists:

  • Merete Lindholm och Vera Fhager
  • Ludvig Joelson och Ebba König Winqvist
  • Sofia Källman och Sevar Georgiev
  • Arvid Westberg och Jakob Björkman
  • Sofia Pilesjö och Klara Sandberg Svejgaard

Course’s teacher: Alejandro Bonnet

Regarding the education:

The Mime Acting programme trains you in a visual art form! Embodying stories, refining the specific elevation and clarifying the expression in interaction with your fellow actors and in harmony with an audience. The historical background of the programme is the mime actor and professor Stanislav Brosowski’s further development of the Polish director Henryk Tomaszewski’s mime technique. Brosowski’s pedagogy called ”The physically thinking actor” is still the basis of the training. Through daily training, you learn to visualise and embody thoughts and emotions. Technical training is interspersed with improvisation and your own creation. Voice and text work are included in some modules, but not in the current one.

https://www.uniarts.se/english/courses/bachelor-programmes/bachelor-s-programme-in-mime-acting/

Fotograf: Mehdi Arabi

Alla speltillfällen

Du kanske även gillar

Barn / Kollo / Kurs / Teater
2 500 kr

Lilla Aftonstjärnans Teaterkollo Tis 30 jul – Aftonstjärnan

GDTF / Teater
Gratis

Life Javier Aranda Fre 23 aug – GÖTEBORGS DANS- OCH TEATERFESTIVAL

GDTF / Teater
Gratis

Life – Compañía Javier Aranda Lör 24 aug – GÖTEBORGS DANS- OCH TEATERFESTIVAL