Personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens lagkrav.

Du kan läsa mer om detta och om dina rättigheter på Göteborgs Stads hemsida: goteborg.se/dinapersonuppgifter

Om du har synpunkter på kulturförvaltningens hantering av personuppgifter kontaktar du dataskyddsombud:

Johan Bergström
E-post: dso@intraservice.goteborg.se

 För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du kulturförvaltningen:

E-post: kultur@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

Kommande evenemang

Familj / Puppetry Art / Teater
145 kr

Pinocchio Fre 26 feb – Teater Sesam

195 kr

Fruktlöst uppdrag Tis 2 mar – Teater Jaguar

Teater
160 kr

Kafka och dockan Sön 7 mar – Göteborgs Dramatiska Teater