Personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens lagkrav.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens lagkrav.

PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur och varför vi samlar in information.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Vad samlar vi in?
Namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedag, adress, godkännande för nyhetsbrev, godkännande för evenemangsinformation, samt uppgifter om tidigare köp. Vi samlar inte in fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Varför samlar vi in information?
Vi samlar in personuppgifter i samband med biljettköp, för att fullgöra köpeavtalet som du är en part i. Vidare samlar vi in uppgifterna så att vi kan administrera dina biljetter och informera dig om exempelvis ändringar rörande den aktuella föreställningen, eller om kommande föreställningar.

Hur samlar vi in information?
Vi samlar endast in de uppgifter du själv uppgett till oss, till exempel i samband med biljettköp, eller vid prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Hur använder vi informationen?
Vi använder personuppgifterna för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig i samband med evenemangsbesök. Det kan vara för att kunna ge dig som besökare nödvändig information innan evenemanget, liksom hantering av kundserviceärenden som besöksinformation, klagomål, frågor om återköp etc. Har du godkänt att ta emot nyhetsbrev från oss använder vi din mejladress för information och marknadsföring av våra evenemang, samt övrig info om vad som händer på och omkring Stora Teatern.

Vilka delar vi information med?
I några fall delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Det gäller leverantören av vårt biljettsystem ”Tix”, samt leverantören av våra nyhetsbrev ”Apsis”. Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet).

Ytterligare information

Mer ingående information om vad som gäller kring hantering av personuppgifter hittar du på Göteborgs Stads hemsida: goteborg.se/dinapersonuppgifter
Om du har synpunkter på Göteborgs Stadsteater AB hantering av personuppgifter kontaktar du vårt dataskyddsombud hos Dataskyddsenheten: dso@intraservice.goteborg.se

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00

Kommande evenemang

Familj / Musik
130 - 230 kr

Provsjungningen – Ett möte mellan dockor och opera Sön 14 apr – Stora Teatern

Teater
165 - 210 kr

Jerntorget Sön 14 apr – AB Stage Productions

Livemusik / Visor
135 kr

Säsongsavslutning med Visans Vänner Ons 17 apr – Visans Vänner i Göteborg