Teater

April 2020

Scenkonst / Teater
230 kr

INSTÄLLD – Tuesdays with Morrie Lör 4 apr – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Mentalmagi / Scenkonst / Teater
240 kr

Mind Games Lör 4 apr – Odramatiska

Mentalmagi / Scenkonst / Teater
240 kr

Mind Games Fre 10 apr – Odramatiska

Mentalmagi / Scenkonst / Teater
240 kr

Mind Games Lör 11 apr – Odramatiska

Scenkonst / Teater
140 kr

#WRU Ons 15 apr – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Ons 15 apr – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Ons 15 apr – Teater Sesam

Scenkonst / Teater
140 kr

#WRU Ons 15 apr – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
140 kr

#WRU Tor 16 apr – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tor 16 apr – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tor 16 apr – Teater Sesam

Scenkonst / Teater
140 kr

#WRU Tor 16 apr – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
140 kr

#WRU Fre 17 apr – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Fre 17 apr – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Teater
155 kr

Snövit Fre 17 apr – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Fre 17 apr – Teater Sesam

Scenkonst / Teater
140 kr

#WRU Fre 17 apr – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
210 kr

INSTÄLLD – Egoland Fre 17 apr – Teater Trixter

Scenkonst / Teater
210 kr

INSTÄLLD – Egoland Lör 18 apr – Teater Trixter

Dokumentärt / Litterärt / Teater
225 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Lör 18 apr – Göteborgs Dramatiska Teater

Dokumentärt / Litterärt / Teater
225 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Sön 19 apr – Göteborgs Dramatiska Teater

Scenkonst / Teater
210 kr

INSTÄLLD – Egoland Sön 19 apr – Teater Trixter

Scenkonst / Teater
140 kr

#WRU Mån 20 apr – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
140 kr

#WRU Mån 20 apr – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tis 21 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Hemulen som älskade tystnad Tis 21 apr – Masthuggsteatern

Barnteater / Musikteater / Teater
155 kr

Snövit Tis 21 apr – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tis 21 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Hemulen som älskade tystnad Tis 21 apr – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Ons 22 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Hemulen som älskade tystnad Ons 22 apr – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Ons 22 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Hemulen som älskade tystnad Ons 22 apr – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
160 kr

After Dagis – Alma och Ayo på väg hem Ons 22 apr – Teater Sesam

Scenkonst / Teater / Vuxna
200 kr

INSTÄLLD – Hildegard och Ingegerd Ons 22 apr – Teater Kolibri

Dokumentärt / Litterärt / Teater
225 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Ons 22 apr – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tor 23 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Hemulen som älskade tystnad Tor 23 apr – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tor 23 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Hemulen som älskade tystnad Tor 23 apr – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater / Vuxna
200 kr

INSTÄLLD – Hildegard och Ingegerd Tor 23 apr – Teater Kolibri

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Fre 24 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Hemulen som älskade tystnad Fre 24 apr – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Fre 24 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Hemulen som älskade tystnad Fre 24 apr – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater / Vuxna
200 kr

INSTÄLLD – Hildegard och Ingegerd Fre 24 apr – Teater Kolibri

Scenkonst / Teater / Vuxna
200 kr

INSTÄLLD – Hildegard och Ingegerd Fre 24 apr – Teater Kolibri

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Lör 25 apr – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Teater
155 kr

Snövit Lör 25 apr – Big Wind

Dokumentärt / Litterärt / Teater
225 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Sön 26 apr – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tis 28 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tis 28 apr – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tis 28 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tis 28 apr – Teater Jaguar

Dokumentärt / Litterärt / Teater
225 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Tis 28 apr – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Ons 29 apr – Teater Sesam

Barnteater / Berättande / Teater
155 kr

Fabelstunden Ons 29 apr – Big Wind

Barnteater / Familj / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Ons 29 apr – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Ons 29 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Ons 29 apr – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
160 kr

After Dagis – Alma och Ayo på väg hem Ons 29 apr – Teater Sesam

Dokumentärt / Litterärt / Teater
225 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Ons 29 apr – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tor 30 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tor 30 apr – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tor 30 apr – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tor 30 apr – Teater Jaguar

Maj 2020

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Lör 2 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Mån 4 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Mån 4 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tis 5 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Tis 5 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tis 5 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Tis 5 maj – Masthuggsteatern

Högstadiet/gymnasiet / Scenkonst / Teater / Ungdom
155 kr

Avatarer Tis 5 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Ons 6 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Ons 6 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Ons 6 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Ons 6 maj – Masthuggsteatern

Högstadiet/gymnasiet / Scenkonst / Teater / Ungdom
155 kr

Avatarer Ons 6 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
160 kr

After Dagis – Alma och Ayo på väg hem Ons 6 maj – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tor 7 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Tor 7 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Berättande / Teater
155 kr

Fabelstunden Tor 7 maj – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tor 7 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Tor 7 maj – Masthuggsteatern

Högstadiet/gymnasiet / Scenkonst / Teater / Ungdom
155 kr

Avatarer Tor 7 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Fre 8 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Fre 8 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Fre 8 maj – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Fre 8 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Fre 8 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Fre 8 maj – Teater Jaguar

Högstadiet/gymnasiet / Scenkonst / Teater / Ungdom
155 kr

Avatarer Fre 8 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Lör 9 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Mån 11 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Mån 11 maj – Teater Jaguar

Högstadiet/gymnasiet / Scenkonst / Teater / Ungdom
155 kr

Avatarer Mån 11 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Mån 11 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Mån 11 maj – Teater Jaguar

Högstadiet/gymnasiet / Scenkonst / Teater / Ungdom
155 kr

Avatarer Mån 11 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tis 12 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Tis 12 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tis 12 maj – Teater Jaguar

Högstadiet/gymnasiet / Scenkonst / Teater / Ungdom
155 kr

Avatarer Tis 12 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tis 12 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Tis 12 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tis 12 maj – Teater Jaguar

Högstadiet/gymnasiet / Scenkonst / Teater / Ungdom
155 kr

Avatarer Tis 12 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Ons 13 maj – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Ons 13 maj – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tor 14 maj – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tor 14 maj – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Fre 15 maj – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Fre 15 maj – Teater Sesam

Musik / Teater
345 kr

Bröderna Dohlstens: Lasse i Gatan Fre 15 maj – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
150 kr

Det finns inga fattiga barn Fre 15 maj – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Lör 16 maj – Teater Sesam

Scenkonst / Teater
150 kr

Det finns inga fattiga barn Lör 16 maj – Göteborgs Dramatiska Teater

Musik / Teater
345 kr

Bröderna Dohlstens: Lasse i Gatan Lör 16 maj – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
150 kr

Det finns inga fattiga barn Lör 16 maj – Göteborgs Dramatiska Teater

Musik / Teater
345 kr

Bröderna Dohlstens: Lasse i Gatan Lör 16 maj – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
150 kr

Det finns inga fattiga barn Sön 17 maj – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Mån 18 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Mån 18 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tis 19 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Tis 19 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tis 19 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Tis 19 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Ons 20 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Ons 20 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Ons 20 maj – Teater Sesam

Barnteater / Familj / Teater
155 kr

Bärarna Ons 20 maj – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
160 kr

After Dagis – Alma och Ayo på väg hem Ons 20 maj – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tor 21 maj – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
145 kr

Alma och Ayo på väg hem Tor 21 maj – Teater Sesam

Teater
175 kr

MALMÖ STADSTEATER HISTORISKA SYSTRAR Tor 28 maj – Stora Teatern

Juni 2020

Teater
420 kr

En natt i den svenska sommaren Fre 5 jun – Stora Teatern

Teater
420 kr

En natt i den svenska sommaren Lör 6 jun – Stora Teatern

Teater
420 kr

En natt i den svenska sommaren Sön 7 jun – Stora Teatern

Augusti 2020

Scenkonst / Teater
500 kr

Support Ticket Lör 1 aug – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

September 2020

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Tis 1 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Tis 1 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Ons 2 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Ons 2 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Tor 3 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Tor 3 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Fre 4 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Fre 4 sep – Teater Jaguar

Teater
200 kr

INSTÄLLD – Blod och Ben Mån 7 sep – Stora Teatern

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Tis 8 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Tis 8 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Ons 9 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Ons 9 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
150 kr

Ingeborgs Manifest Ons 9 sep – Teater Trixter

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Tor 10 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
150 kr

Ingeborgs Manifest Tor 10 sep – Teater Trixter

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Tor 10 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
150 kr

Ingeborgs Manifest Tor 10 sep – Teater Trixter

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Fre 11 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
150 kr

Ingeborgs Manifest Fre 11 sep – Teater Trixter

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Lör 12 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
150 kr

Ingeborgs Manifest Lör 12 sep – Teater Trixter

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Tis 15 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Tis 15 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Ons 16 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Ons 16 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Tor 17 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Tor 17 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Fre 18 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Fre 18 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Tis 22 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Tis 22 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Ons 23 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Tor 24 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Tor 24 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Fre 25 sep – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
195 kr

Dr Jekyll och Mr Hyde Fre 25 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Musikteater / Teater
60 kr

Sånger från Haiti, release med band & barnkör: Det blåser upp Sön 27 sep – Musikens Hus

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Tis 29 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Tis 29 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Ons 30 sep – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Ons 30 sep – Teater Jaguar

Oktober 2020

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Tor 1 okt – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Tor 1 okt – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Fre 2 okt – Teater Jaguar

Barnteater / Teater
195 kr

De vågade Fre 2 okt – Teater Jaguar

Klassiker / Scenkonst / Teater
195 kr

Romeo och Julia Tis 6 okt – Teater Jaguar

Klassiker / Scenkonst / Teater
195 kr

Romeo och Julia Tis 6 okt – Teater Jaguar

Klassiker / Scenkonst / Teater
195 kr

Romeo och Julia Ons 7 okt – Teater Jaguar

Klassiker / Scenkonst / Teater
195 kr

Romeo och Julia Ons 7 okt – Teater Jaguar

Klassiker / Scenkonst / Teater
195 kr

Romeo och Julia Tor 8 okt – Teater Jaguar

Klassiker / Scenkonst / Teater
195 kr

Romeo och Julia Tor 8 okt – Teater Jaguar

Klassiker / Scenkonst / Teater
195 kr

Romeo och Julia Fre 9 okt – Teater Jaguar

Klassiker / Scenkonst / Teater
195 kr

Romeo och Julia Fre 9 okt – Teater Jaguar

Barnteater / Musikteater / Teater
60 kr

Dinn Dinn Bulo: Fisken och Bintou-flickan som fick alla att lyssna Sön 11 okt – Musikens Hus

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Ons 14 okt – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Ons 14 okt – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tor 15 okt – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tor 15 okt – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Fre 16 okt – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Fre 16 okt – Teater Jaguar

November 2020

Barnteater / Musikteater / Teater
60 kr

Malmars Lilla Makalösa: Gamla Grejer & Sladdlösa mazariner Sön 1 Nov – Musikens Hus

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tis 10 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tis 10 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Ons 11 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Ons 11 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tor 12 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tor 12 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Fre 13 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Fre 13 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / Musikteater / Teater
60 kr

Teater Trampolin: Sagan om den lilla farbrorn Sön 15 Nov – Musikens Hus

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tis 24 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tis 24 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Ons 25 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Ons 25 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tor 26 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Tor 26 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Fre 27 Nov – Teater Jaguar

Barnteater / familjeteater / Teater
195 kr

Kabaret Jaguar Fre 27 Nov – Teater Jaguar