Ymna
En kreativ och engagerad damkör i Göteborg.

Ymna är en kreativ och engagerad damkör på hög musikalisk nivå, med ett trettiotal sångare i blandade åldrar. Kören startades 1997 i Haga församling i Göteborg av dirigent Johanna Thür, och blev 2019 en fristående ensemble. Namnet Ymna är fornnordiska för ”hymn”.

Repertoaren är bred och spänner över flera genrer och epoker, med fokus på kvinnors musik genom historien. Ymna sjunger tonsättningar från tidig renässans till nutid, och svensk och norsk folkmusik i arrangemang för kör av Johanna Thür. Navet i körens verksamhet har kommit att bli “berättelsen”, där ensemblen genom musik och texter lyfter fram ett ämne av mänskligt eller historiskt värde. Folkmusik och klassiska verk inramas av berättelser om människors livsvillkor, och litterära verk lyfts fram med och omgärdas av musik.

Sedan många år har Ymna arbetat på ett fördjupat sätt med svensk folkmusik och folkliga koraler, visor och polskor. Johanna Thür skriver kontinuerligt nya arrangemang för kören, baserade på melodier ur folkmusikalisk tradition. Kören ingår ofta nära samarbeten med olika musiker, men har även arbetat med exempelvis skådespelare, regissörer och dansare. Under vintern 2021/2022 medverkar Ymna i en uppsättning av Kristina Lugns verk Idlaflickorna på Göteborgs Stadsteater.

Ymna har genom åren gett ett stort antal konserter, både hemma i Göteborg, runtom i Sverige och utomlands. Det är framför allt med de folkmusikaliska konsertprogrammen som kören har turnerat i Sverige, bl.a. i Musik vid Dellen och Musik vid Siljan sommaren 2017. Folkmusiken har även tagit kören till Stuttgart i Tyskland, Vilnius i Litauen samt Wroclaw i Polen.