Teater Trixter

Teater Trixter bildades 1990 med anrika Renströmska badhuset (nuvarande Hagabadet) som första spelplats. Där användes de torrlagda bassängerna för dramatiska experiment, konstutställningar, workshops och happenings. I dag finns Trixter på Andréegatan 13 och sätter upp två till tre föreställningar per år, ofta nyskrivet. Trixters uppsättningar kännetecknas av enkelt språkligt tilltal i kombination med fantasifulla rum där psykets logik, snarare än realism, får råda och med musik som ytterligare en berättarröst.

Kännetecknande för Teater Trixter har varit ett enkelt språkligt tilltal. Detta i kombination med fantasifulla rum, pjäser som dragit mer åt drömspel där psykets logik fått råda än åt realism, samt musiken som ännu en berättarröst har skapat och utgör gruppens gemensamma språk.

Teater Trixter profilerar sig alltså inte genom att göra politisk teater eller fysisk teater, även om dessa inslag finns och är starka i vissa uppsättningar. Teater Trixters styrka har istället varit att skildra människans skuggsida. De sprickor och sår som vi kanske inte alltid är så stolta över, men som likväl är en del av vår enskilda och även gemensamma historia.

Teater Trixter gör psykologisk teater då vi tror att människors fantasier och drömmar utgör en lika stor och viktig del av livet som det dagliga levernet gör, och vi ser det som vår uppgift att försvara denna del som vi anser vara eftersatt i dagens konsumtionssamhälle. Där reducerar vi alltför lätt människans själ till ett begränsat orsak/verkan sammanhang.

www.trixter.se

Kommande evenemang