Teater Dictat
Teater med relationella, existentiella och queera perspektiv.

Teater Dictat är en fri, professionell teater som sedan 2005 skapat scenkonst i framför allt Hall-and, Skåne och Göteborgsregionen, idag främst med existentiella, relationella och queera/normkreativa perspektiv.

Teater Dictat är en fri teatergrupp som skapar scenkonst med existentiella, relationella och queera/normkreativa perspektiv. Genom åren har teatern gjort friluftsteater på sommarturné, moderna kyrkospel och Shakespeare på två. Sedan starten har gruppens primus motor varit Johan Svensson som med olika konstellationer runt sig skapat teater. Numera utgör han tillsammans med dramaturgen Matthew Short och producenten Andreas Luukinen navet i ett nätverk av olika scenkonstnärer.