Masthuggsteatern
Teater för människor i alla åldrar.

Masthuggsteatern spelar kvalitativ meningsfull teater för människor i alla åldrar. Vi vill vara en röst i det offentliga rummet, och tror att kulturen kan förändra människors sätt att tänka och känna, och därmed världen.

Masthuggsteatern bildades 1992 (då under namnet En Annan Teater!) av skådespelarna Helén Jonsson, Martin Nilsson, Åsa Wennström Sandsjö och regissören Rolf Sossna. De hade funnit varandra på Larssons Teater, och ville nu kombinera det fysiska uttrycket från Sören Larsson (Kroppens poesi) med berättande. Snart knöts flera personer till gruppen och numera består vi av 8 medlemmar.

Genom åren har vi samarbetat med en lång rad andra personer – skådespelare, ljussättare, pedagoger m.m. Många av dem har också återkommit gång på gång och är en viktig del av oss och vår historia.

Masthuggsteaterns övergripande syfte är att spela kvalitativ meningsfull teater för människor i alla åldrar. Vi vill vara en röst i det offentliga rummet, och tror att kulturen kan förändra människors sätt att tänka och känna, och därmed världen. Vi är en medlemsstyrd teater, vilket innebär att vi har en platt organisation, där alla väsentliga beslut fattas gemensamt av oss medlemmar. Beslut såväl om vår konstnärliga inriktning som i mer praktiska frågor.

Konstnärligt utforskar vi i huvudsak två formspråk: Den utåtriktade lekfulla teatraliteten, och gränsöverskridande blandformer.

Vi spelar på vår hemmascen på Masthuggsterrassen samt uppsökande.

Kommande evenemang