Masthuggsteatern
Teater för människor i alla åldrar.

Masthuggsteatern spelar teater för människor i alla åldrar. Vi ser på varje föreställning vi spelar som en stor och viktig och rolig händelse. Och vi tror att mötet med scenkonst kan vidga och förflytta människors syn på sig själva, livet och världen.

Teatern är bofast i Masthugget i Göteborg men turnerar över hela Sverige och, när vi kan och får, gärna även internationellt. Masthuggsteatern har sedan starten 1992 vunnit flera priser och utmärkelser, och vid ett flertal tillfällen valts ut till Scenkonstbiennalen och Bibu (biennalen för barn- och ungdomsscenkonst).

Formmässigt utforskar vi olika uttryck, metoder och slags material. Vi satsar mycket på nyskrivet svenskt och devisingmetoder. Och vi arbetar gärna med fleråriga tematiska projekt som Den fria viljan, En annan värld, Stafetten (ett Arvsfondenprojekt) och det nu pågående Rörelsen (ett flerårigt projekt som undersöker och utvecklar en rörelsebaserad scenkonst).

Teatern drivs av en mindre medlemsgrupp, alla själva verksamma i teatern. Till det kommer en rad personer knutna till den löpande verksamheten. I våra produktioner arbetar vi gärna såväl med återkommande kamrater – regissörer, kompositörer, skådespelare, tekniker… – som med nya bekantskaper.

Vi har verksamhetsanslag från Göteborgs kommun och Statens kulturråd, och har även samarbete med Sensus. För närvarande har vi även ett projektbidrag från Västra Götalandsregion. Vidare är vi medlem i Teatercentrum, de fria teatergruppernas intresseorganisation, och är engagerade i Barnteaterakademins styrgrupp.