Svenska kyrkan Haga församling
Luciakonsert med Hagakyrkans unga körer

Haga är en liten församling med stor plats för alla.

www.svenskakyrkan.se/haga