GÖTEBORGS DANS- OCH TEATERFESTIVAL

En scenkonstfestival för internationell och svensk scenkonst som återkommer vartannat år i augusti. Festivalen grundades 1994 och har sedan dess bjudit in internationella scenkonstkompanier och scenkonstnärer att dela sina berättelser med festivalens breda publik; berättelser från hela världen; berättelser som förhöjer verkligheten och som reflekterar över vår samtid, här och nu.

Göteborgs dans- och teaterfestival produceras av Stora Teatern på uppdrag av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, med stöd av Statens Kulturråd, Göteborg & Co och EU:s kulturprogram Kreativa Europa och EU-nätverket Be SpectACTive. Festivalen möjliggörs genom ett generöst samarbete med alla våra partnerscener och är en del av den europeiska festivalorganisationen EFFE.