ENteater
Tänkvärd teater för alla

ENteater är en turnerande teater i flygande fart med låga trösklar, nära publikmöten, tänkvärda samtal och föreställningar för alla åldrar. Vår bas är i Västra Götaland med utgångspunkt i Göteborg och Alingsås och vi spelar i hela landet.

Vi har med oss mångårig erfarenhet av barn- och ungdomsteater och teater för en vuxen publik, från bl a Teater UNO (som 2019 ombildades till två
grupper)  Våra föreställningar finns på skolor, Folkets Hus, bygdegårdar, kyrkor och ibland mer oväntad spelplatser… och såklart också på teatrar!

Vi tror på teaterns egenvärde som en självständig kraft och förmåga att vara
en plats för reflektion och en startpunkt för ett samtal som kan inbegripa alla. Vi skapar våra egna uppsättningsidéer och har stor vana att arbeta med dramatiseringar och egna texter. Våra föreställningar är “handgjorda” – de bär alla sin unika särprägel och karaktär. Ibland medverkar vi i temadagar med rollspel, forumteater eller processdrama. Ofta anlitas vi i Skapande skola-projekt och möter elever under en längre period – både i föreställning och efterarbeten med skapande drama och stor delaktighet som ledstjärna. ENteater består av Åsa Eek Engquist och Staffan Nattsén i nära samarbete med skådespelaren och dramapedagogen Malin Bjersing samt musikern och kompositören Björn Holmudd.