ADAS musikaliska teater
En turnerande fri teatergrupp med scen på Konstepidemin i Göteborg.

ADAS musikaliska teater har sin bas på Konstepidemin men spelar även på andra scener i Göteborg och runt om i hela Sverige. Teatern har även turnerat i Europa, Norra Afrika och USA med sina produktioner och är mycket uppskattade av sin publik!

ADAS musikaliska teaters grundtema är människans övergivenhet, medvetenhet om kvinnors dubbla utsatthet och tron på en inneboende kraft. Teatern tar sin utgångspunkt i det reala och använder sig av den dokumentära verkligheten för att bidra till det demokratiska samtalet och skapa konst som har sin utgångspunkt i det levda. Konsten ska gestalta det emotionella och skapa mening, ta parti; den ska belysa sammanhang och stå för alla människors okränkbara värde.

På ADAS finner du stark och intressant musikalisk teater. I bagaget finner du hyllade föreställningar som bland annat Jag är ett barnhemsbarn, Söt, tyst och duktig som framfördes i samarbete med Göteborgs symfoniker, HJÖRDIS mitt i hjärtat och BERTHA – en annan historia om kärlek.

Med stöd av: Göteborg Stad Kultur (verksamhetsstöd), Västra Götalandsregionen, Statens Kulturråd, Dramatikerutskottet och SENSUS studieförbund. Ibland stöds vi även av Konstnärsnämnden, Längmanska Kulturfonden samt Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond.