REVET Scenkonst
Nyskapande och utforskande teater.

Revet är ett scenkonstkollektiv som startades i Göteborg 2015.
Sedan dess har gruppen varit aktiv i Göteborg och Malmö samt med turnerande verksamhet.

Revet arbetar med utforskande scenkonst och har aldrig velat välja varken nisch, uttryck eller form. Därför har dockteater, improvisation, postdramatik, poesi, fars, Vloggar, dans, sång, performance och Euripides alla fått samsas i gruppens scenrum.