Haga församling
Konserter i Hagakyrkan

Info

Haga församling förfogar över ett fantastiskt rum för musik.

Här finns ett rikt musikliv som spänner över många olika genrer och utgör en etablerad del av Göteborgs musikliv.