Teater

Oktober 2018

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 17 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 17 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 17 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 17 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 17 Okt – Teater Sesam

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Ons 17 Okt – Teater Trixter

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 18 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 18 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 18 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 18 Okt – Masthuggsteatern

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Tor 18 Okt – Göteborgs Dramatiska Teater

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Tor 18 Okt – Teater Trixter

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 19 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 19 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 19 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 19 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 20 Okt – Teater Sesam

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Lör 20 Okt – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Musikteater / Teater
50 kr

Barnmattan // Jazzkattsväng med Swing Tarturo Sön 21 Okt – Musikens Hus

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Sön 21 Okt – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 22 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 22 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 23 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 23 Okt – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Tis 23 Okt – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 23 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 23 Okt – Masthuggsteatern

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Tis 23 Okt – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 24 Okt – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Ons 24 Okt – Big Wind

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Ons 24 Okt – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 26 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 27 Okt – Teater Sesam

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Mån 29 Okt – Teater Trixter

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 30 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 30 Okt – Teater Sesam

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Tis 30 Okt – Teater Trixter

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Ons 31 Okt – Teater Trixter

November 2018

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Tor 1 Nov – Teater Trixter

Mim / Performance / Teater
115 kr

GBG Mime Fest // Visit to Gerontion Fre 2 Nov – GBG Mime Fest

Mim / Teater
115 kr

GBG Mime Fest // The legend of the faun and the journey Fre 2 Nov – GBG Mime Fest

Clown / Familj / Teater
115 kr

GBG Mime Fest // Soloni Lör 3 Nov – GBG Mime Fest

Mim / Teater
115 kr

GBG Mime Fest // 2 become 1 Lör 3 Nov – GBG Mime Fest

Familj / Mim / Teater
115 kr

GBG Mime Fest // Till Havs Sön 4 Nov – GBG Mime Fest

Cirkus / Nymagi / Teater
115 kr

GBG Mime Fest // Teatro Bao – Repetoar Sön 4 Nov – GBG Mime Fest

Mim / Performance / Teater
115 kr

GBG Mime Fest // The doggy style project Sön 4 Nov – GBG Mime Fest

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 5 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Mån 5 Nov – Big Wind

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 5 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Mån 5 Nov – Big Wind

Teater
150 kr

Ika Nord // Kroppkaka Mån 5 Nov – Stora Teatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 6 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Tis 6 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 6 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Tis 6 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 7 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 7 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 7 Nov – Teater Sesam

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Ons 7 Nov – Teater Trixter

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Ons 7 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 8 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 8 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 8 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 8 Nov – Masthuggsteatern

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Tor 8 Nov – Teater Trixter

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Tor 8 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 9 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 9 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 9 Nov – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Fre 9 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Fre 9 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Fre 9 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
150 kr

WITCH BITCH Fre 9 Nov – Teater Athena

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 10 Nov – Teater Sesam

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Lör 10 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Scenkonst / Teater
150 kr

WITCH BITCH Lör 10 Nov – Teater Athena

Barnteater / Musikteater / Teater
50 kr

Barnmattan // Ljudstrålar och jazzglassar Sön 11 Nov – Musikens Hus

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Sön 11 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 12 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 12 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Mån 12 Nov – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Mån 12 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 13 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 13 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 13 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 13 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tis 13 Nov – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Tis 13 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 14 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 14 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 14 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 14 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Ons 14 Nov – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Ons 14 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 14 Nov – Teater Sesam

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Ons 14 Nov – Teater Trixter

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Ons 14 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 15 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 15 Nov – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Tor 15 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 15 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 15 Nov – Masthuggsteatern

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Tor 15 Nov – Big Wind

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Tor 15 Nov – ADAS musikaliska teater

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Tor 15 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Tor 15 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 16 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 16 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 16 Nov – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Fre 16 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Fre 16 Nov – ADAS musikaliska teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Fre 16 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 17 Nov – Teater Sesam

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Lör 17 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Lör 17 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Sön 18 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 19 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 19 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 20 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 20 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 20 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 20 Nov – Masthuggsteatern

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Tis 20 Nov – Teater Trixter

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 21 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 21 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 21 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 21 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 21 Nov – Teater Sesam

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Ons 21 Nov – ADAS musikaliska teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 22 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 22 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 22 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 22 Nov – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Tor 22 Nov – ADAS musikaliska teater

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Tor 22 Nov – Teater Trixter

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 23 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 23 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 23 Nov – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Fre 23 Nov – ADAS musikaliska teater

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 23 Nov – Teater Aftonstjärnan

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 24 Nov – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Lör 24 Nov – Big Wind

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 24 Nov – Teater Aftonstjärnan

Barnteater / Musikteater / Teater
50 kr

Barnmattan // Visor för frågvisa Sön 25 Nov – Musikens Hus

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Sön 25 Nov – ADAS musikaliska teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 26 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 26 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Mån 26 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 27 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 27 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 27 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 27 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tis 27 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 28 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 28 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 28 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 28 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Ons 28 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 28 Nov – Teater Sesam

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Ons 28 Nov – ADAS musikaliska teater

Teater
325 kr

Episod Ons 28 Nov – Stora Teatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 29 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 29 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 29 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 29 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tor 29 Nov – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Tor 29 Nov – ADAS musikaliska teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 30 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 30 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 30 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Fre 30 Nov – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Fre 30 Nov – ADAS musikaliska teater

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 30 Nov – Teater Aftonstjärnan

December 2018

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 1 Dec – Teater Aftonstjärnan

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Sön 2 Dec – ADAS musikaliska teater

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Mån 3 Dec – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tis 4 Dec – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tis 4 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 5 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 5 Dec – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Ons 5 Dec – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 5 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Ons 5 Dec – ADAS musikaliska teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 5 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 6 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 6 Dec – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tor 6 Dec – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Tor 6 Dec – ADAS musikaliska teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tor 6 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 7 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 7 Dec – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Fre 7 Dec – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Fre 7 Dec – ADAS musikaliska teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Fre 7 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Lör 8 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Lör 8 Dec – Teater Jaguar

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 8 Dec – Teater Aftonstjärnan

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Lör 8 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Sön 9 Dec – ADAS musikaliska teater

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Sön 9 Dec – Teater Aftonstjärnan

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Mån 10 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Komedi / Lunchteater / Teater
115 kr

Vad vi ljuger om när vi ljuger om Italien Mån 10 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 11 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 11 Dec – Teater Jaguar

Komedi / Lunchteater / Teater
115 kr

Vad vi ljuger om när vi ljuger om Italien Tis 11 Dec – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tis 11 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 12 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 12 Dec – Teater Jaguar

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 12 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Ons 12 Dec – ADAS musikaliska teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 12 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 13 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 13 Dec – Teater Jaguar

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Tor 13 Dec – ADAS musikaliska teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tor 13 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 14 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 14 Dec – Teater Jaguar

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Camilla försvann Fre 14 Dec – ADAS musikaliska teater

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 14 Dec – Teater Aftonstjärnan

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Fre 14 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 15 Dec – Teater Aftonstjärnan

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Lör 15 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musik / Teater
310 kr

Midvintervaka Tor 20 Dec – Teater Aftonstjärnan

Musik / Teater
310 kr

Midvintervaka Fre 21 Dec – Teater Aftonstjärnan

Musik / Teater
310 kr

Midvintervaka Lör 22 Dec – Teater Aftonstjärnan

Musik / Teater
310 kr

Midvintervaka Lör 22 Dec – Teater Aftonstjärnan

Januari 2019

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 14 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 14 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 15 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 15 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 16 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 16 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 17 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 17 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 18 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 18 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 21 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 21 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 22 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 22 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 23 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 23 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 24 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 24 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 25 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 25 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 29 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 29 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 30 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 30 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 31 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 31 Jan – Teater Jaguar

Februari 2019

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 1 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 1 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Lör 2 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Lör 2 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 5 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 5 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 6 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 6 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 7 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 7 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 8 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 8 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 18 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 18 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 19 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 19 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 20 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 20 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 21 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 21 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 22 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 22 Feb – Teater Jaguar