Teater

September 2018

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Ons 19 Sep – Teater Jaguar

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Ons 19 Sep – Teater Jaguar

Dans / Performance / Teater
175 kr

Det demokratiska projektet – Andra stjärnan åt höger och sedan rakt fram till gryningen Ons 19 Sep – Teater Smuts

Komedi / Scenkonst / Teater
210 kr

Slapstick och Storhetsvansinne Ons 19 Sep – Kurage

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Tor 20 Sep – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 20 Sep – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Tor 20 Sep – Big Wind

Dans / Performance / Teater
175 kr

Det demokratiska projektet – Andra stjärnan åt höger och sedan rakt fram till gryningen Tor 20 Sep – Teater Smuts

Komedi / Scenkonst / Teater
210 kr

Slapstick och Storhetsvansinne Tor 20 Sep – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 20 Sep – Teater Sesam

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Fre 21 Sep – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 21 Sep – Teater Sesam

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Fre 21 Sep – Teater Jaguar

Dans / Performance / Teater
175 kr

Det demokratiska projektet – Andra stjärnan åt höger och sedan rakt fram till gryningen Fre 21 Sep – Teater Smuts

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 22 Sep – Teater Sesam

Dans / Performance / Teater
175 kr

Det demokratiska projektet – Andra stjärnan åt höger och sedan rakt fram till gryningen Lör 22 Sep – Teater Smuts

Barnteater / Musikteater / Teater
50 kr

Barnmattan // Det var en gång Sön 23 Sep – Musikens Hus

Komedi / Scenkonst / Teater
210 kr

Slapstick och Storhetsvansinne Sön 23 Sep – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 25 Sep – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 25 Sep – Teater Sesam

Komedi / Scenkonst / Teater
210 kr

Slapstick och Storhetsvansinne Tis 25 Sep – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 26 Sep – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Ons 26 Sep – Big Wind

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Ons 26 Sep – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 26 Sep – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Ons 26 Sep – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 26 Sep – Teater Sesam

Dans / Performance / Teater
175 kr

Det demokratiska projektet – Andra stjärnan åt höger och sedan rakt fram till gryningen Ons 26 Sep – Teater Smuts

Teater
210 kr

Gästspel: Generalguvernören och jag Ons 26 Sep – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 27 Sep – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Tor 27 Sep – Big Wind

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Tor 27 Sep – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 27 Sep – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Tor 27 Sep – Big Wind

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Tor 27 Sep – Teater Jaguar

Dans / Performance / Teater
175 kr

Det demokratiska projektet – Andra stjärnan åt höger och sedan rakt fram till gryningen Tor 27 Sep – Teater Smuts

Teater
210 kr

Gästspel: Generalguvernören och jag Tor 27 Sep – Göteborgs Dramatiska Teater

Komedi / Scenkonst / Teater
210 kr

Slapstick och Storhetsvansinne Tor 27 Sep – Kurage

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Fre 28 Sep – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 28 Sep – Teater Sesam

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Fre 28 Sep – Teater Jaguar

Dans / Performance / Teater
175 kr

Det demokratiska projektet – Andra stjärnan åt höger och sedan rakt fram till gryningen Fre 28 Sep – Teater Smuts

Komedi / Scenkonst / Teater
210 kr

Slapstick och Storhetsvansinne Fre 28 Sep – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 29 Sep – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Lör 29 Sep – Big Wind

Dans / Performance / Teater
175 kr

Det demokratiska projektet – Andra stjärnan åt höger och sedan rakt fram till gryningen Lör 29 Sep – Teater Smuts

Teater
210 kr

Gästspel: Generalguvernören och jag Lör 29 Sep – Göteborgs Dramatiska Teater

Komedi / Scenkonst / Teater
210 kr

Slapstick och Storhetsvansinne Lör 29 Sep – Kurage

Oktober 2018

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

The Believers Are But Brothers Mån 1 Okt – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

The Believers Are But Brothers Tis 2 Okt – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Ons 3 Okt – Big Wind

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Ons 3 Okt – Big Wind

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

The Believers Are But Brothers Ons 3 Okt – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

The Believers Are But Brothers Ons 3 Okt – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

The Believers Are But Brothers Tor 4 Okt – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 5 Okt – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

The Believers Are But Brothers Fre 5 Okt – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

The Believers Are But Brothers Fre 5 Okt – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

The Believers Are But Brothers Lör 6 Okt – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Musikteater / Teater
50 kr

Barnmattan // Nallarnas Picknick Sön 7 Okt – Musikens Hus

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 8 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 8 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 9 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 9 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 10 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 10 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 11 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 11 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 11 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 11 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 12 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 12 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 12 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 13 Okt – Teater Sesam

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Sön 14 Okt – Teater Trixter

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 15 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 15 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 16 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 16 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 16 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 16 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 17 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 17 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 17 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 17 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 17 Okt – Teater Sesam

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Ons 17 Okt – Teater Trixter

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 18 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 18 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 18 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 18 Okt – Masthuggsteatern

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Tor 18 Okt – Göteborgs Dramatiska Teater

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Tor 18 Okt – Teater Trixter

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 19 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 19 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 19 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 19 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 20 Okt – Teater Sesam

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Lör 20 Okt – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Musikteater / Teater
50 kr

Barnmattan // Jazzkattsväng med Swing Tarturo Sön 21 Okt – Musikens Hus

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Sön 21 Okt – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 22 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 22 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 23 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 23 Okt – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Tis 23 Okt – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 23 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 23 Okt – Masthuggsteatern

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Tis 23 Okt – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 24 Okt – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Ons 24 Okt – Big Wind

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Ons 24 Okt – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 26 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 27 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 30 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 30 Okt – Teater Sesam

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Tis 30 Okt – Teater Trixter

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Ons 31 Okt – Teater Trixter

November 2018

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 5 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Mån 5 Nov – Big Wind

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 5 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Mån 5 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 6 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Tis 6 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 6 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Tis 6 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 7 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 7 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 7 Nov – Teater Sesam

Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Ons 7 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 8 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 8 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 8 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 8 Nov – Masthuggsteatern

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Tor 8 Nov – Teater Trixter

Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Tor 8 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 9 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 9 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 9 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Fre 9 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Fre 9 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Fre 9 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 10 Nov – Teater Sesam

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Lör 10 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Musikteater / Teater
50 kr

Barnmattan // Ljudstrålar och jazzglassar Sön 11 Nov – Musikens Hus

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Sön 11 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 12 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 12 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Mån 12 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Mån 12 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 13 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 13 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 13 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 13 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tis 13 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Tis 13 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 14 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 14 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 14 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 14 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Ons 14 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Ons 14 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 14 Nov – Teater Sesam

Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Ons 14 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 15 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 15 Nov – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Tor 15 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 15 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 15 Nov – Masthuggsteatern

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Tor 15 Nov – Big Wind

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Tor 15 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Tor 15 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 16 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 16 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 16 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Fre 16 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Fre 16 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 17 Nov – Teater Sesam

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Lör 17 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Scenkonst / Teater
200 kr

Voices Lör 17 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Dokumentärt / Litterärt / Teater
210 kr

Kriget har inget kvinnligt ansikte Sön 18 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 19 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 19 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 20 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 20 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 20 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 20 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 21 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 21 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 21 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 21 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 21 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 22 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 22 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 22 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 22 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 23 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 23 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 23 Nov – Masthuggsteatern

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 23 Nov – Teater Aftonstjärnan

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 24 Nov – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Lör 24 Nov – Big Wind

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 24 Nov – Teater Aftonstjärnan

Barnteater / Musikteater / Teater
50 kr

Barnmattan // Visor för frågvisa Sön 25 Nov – Musikens Hus

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 26 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 26 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Mån 26 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 27 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 27 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 27 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 27 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tis 27 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 28 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 28 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 28 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 28 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Ons 28 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 28 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 29 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 29 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 29 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 29 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tor 29 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 30 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 30 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 30 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Fre 30 Nov – Masthuggsteatern

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 30 Nov – Teater Aftonstjärnan

December 2018

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 1 Dec – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Mån 3 Dec – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tis 4 Dec – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tis 4 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Ons 5 Dec – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 5 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 5 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tor 6 Dec – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tor 6 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Fre 7 Dec – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Fre 7 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 8 Dec – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Lör 8 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Sön 9 Dec – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Mån 10 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tis 11 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 12 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 12 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tor 13 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 14 Dec – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Fre 14 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 15 Dec – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Lör 15 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre