Teater

November 2018

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Ons 21 Nov – ADAS musikaliska teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 22 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 22 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 22 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 22 Nov – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Tor 22 Nov – ADAS musikaliska teater

Komedi / Scenkonst / Teater
180 kr

Vampyrbläckfiskar i Arizona Tor 22 Nov – Teater Trixter

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 23 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 23 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 23 Nov – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Fre 23 Nov – ADAS musikaliska teater

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 23 Nov – Teater Aftonstjärnan

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 24 Nov – Teater Sesam

Barn / Berättande / Teater
125 kr

Fabelstunden Lör 24 Nov – Big Wind

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Lör 24 Nov – Masthuggsteatern

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 24 Nov – Teater Aftonstjärnan

Barnteater / Musikteater / Teater
50 kr

Barnmattan // Visor för frågvisa Sön 25 Nov – Musikens Hus

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Sön 25 Nov – ADAS musikaliska teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 26 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 26 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Mån 26 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 27 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 27 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 27 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 27 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tis 27 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 28 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 28 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 28 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 28 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Ons 28 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 28 Nov – Teater Sesam

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Ons 28 Nov – ADAS musikaliska teater

Teater
325 kr

Episod Ons 28 Nov – Stora Teatern

Scenkonst / Teater
180 kr

SPECT SCENKONST ger Richard den III Ons 28 Nov – Teater Trixter

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 29 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 29 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 29 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 29 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tor 29 Nov – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Tor 29 Nov – ADAS musikaliska teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 30 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 30 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 30 Nov – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Fre 30 Nov – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Fre 30 Nov – ADAS musikaliska teater

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 30 Nov – Teater Aftonstjärnan

December 2018

Scenkonst / Teater
180 kr

SPECT SCENKONST ger Richard den III Lör 1 Dec – Teater Trixter

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 1 Dec – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
180 kr

SPECT SCENKONST ger Richard den III Lör 1 Dec – Teater Trixter

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Sön 2 Dec – ADAS musikaliska teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 3 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 3 Dec – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Mån 3 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 4 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 4 Dec – Masthuggsteatern

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tis 4 Dec – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tis 4 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 5 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 5 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 5 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 5 Dec – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Ons 5 Dec – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 5 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Ons 5 Dec – ADAS musikaliska teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 5 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 6 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 6 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 6 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 6 Dec – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Tor 6 Dec – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Tor 6 Dec – ADAS musikaliska teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tor 6 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 7 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 7 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 7 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 7 Dec – Teater Jaguar

Scenkonst / Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Fre 7 Dec – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Fre 7 Dec – ADAS musikaliska teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Fre 7 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Lör 8 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Lör 8 Dec – Teater Jaguar

Opera / Scenkonst / Teater
115 kr

Opera In The Dark Lör 8 Dec – Teater Trixter

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 8 Dec – Teater Aftonstjärnan

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Lör 8 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Opera / Scenkonst / Teater
115 kr

Opera In The Dark Lör 8 Dec – Teater Trixter

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Sön 9 Dec – ADAS musikaliska teater

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Sön 9 Dec – Masthuggsteatern

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Sön 9 Dec – Teater Aftonstjärnan

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 10 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 10 Dec – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Mån 10 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Komedi / Lunchteater / Teater
115 kr

Vad vi ljuger om när vi ljuger om Italien Mån 10 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 11 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 11 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 11 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 11 Dec – Teater Jaguar

Komedi / Lunchteater / Teater
115 kr

Vad vi ljuger om när vi ljuger om Italien Tis 11 Dec – Masthuggsteatern

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tis 11 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 12 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 12 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 12 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 12 Dec – Teater Jaguar

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 12 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Ons 12 Dec – ADAS musikaliska teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 12 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 13 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 13 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 13 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 13 Dec – Teater Jaguar

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Tor 13 Dec – ADAS musikaliska teater

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tor 13 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 14 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 14 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 14 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 14 Dec – Teater Jaguar

Musikteater / Scenkonst / Teater
200 kr

Camilla försvann Fre 14 Dec – ADAS musikaliska teater

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 14 Dec – Teater Aftonstjärnan

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Fre 14 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 15 Dec – Teater Aftonstjärnan

Engelska / Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Lör 15 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musik / Teater
310 kr

Midvintervaka Tor 20 Dec – Teater Aftonstjärnan

Musik / Teater
310 kr

Midvintervaka Fre 21 Dec – Teater Aftonstjärnan

Musik / Teater
310 kr

Midvintervaka Lör 22 Dec – Teater Aftonstjärnan

Musik / Teater
310 kr

Midvintervaka Lör 22 Dec – Teater Aftonstjärnan

Januari 2019

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 14 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 14 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 15 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 15 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 16 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 16 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 17 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 17 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 18 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 18 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 21 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 21 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 22 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 22 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 23 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 23 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 24 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 24 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 25 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 25 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 29 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 29 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 30 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 30 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 31 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 31 Jan – Teater Jaguar

Februari 2019

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 1 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 1 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Lör 2 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Lör 2 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 5 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 5 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 6 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 6 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 7 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 7 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 8 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 8 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 18 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 18 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 19 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 19 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 20 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 20 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 21 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 21 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 22 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 22 Feb – Teater Jaguar

April 2019

Komedi / Teater
310 kr

Allan2 Tor 25 Apr – Teater Aftonstjärnan

Komedi / Teater
310 kr

Allan2 Fre 26 Apr – Teater Aftonstjärnan

Komedi / Teater
310 kr

Allan2 Lör 27 Apr – Teater Aftonstjärnan

Komedi / Teater
310 kr

Allan2 Sön 28 Apr – Teater Aftonstjärnan

Maj 2019

Komedi / Teater
310 kr

Allan2 Ons 1 Maj – Teater Aftonstjärnan

Komedi / Teater
310 kr

Allan2 Tor 2 Maj – Teater Aftonstjärnan

Komedi / Teater
310 kr

Allan2 Fre 3 Maj – Teater Aftonstjärnan

Komedi / Teater
310 kr

Allan2 Lör 4 Maj – Teater Aftonstjärnan

Komedi / Teater
310 kr

Allan2 Sön 5 Maj – Teater Aftonstjärnan