Barnteater

Oktober 2018

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Lör 20 Okt – Teater Tamauer

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Lör 20 Okt – Teater Tamauer

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 20 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Teater
50 kr

Barnmattan // Jazzkattsväng med Swing Tarturo Sön 21 Okt – Musikens Hus

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 22 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 22 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 23 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 23 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Tis 23 Okt – Teater Tamauer

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 23 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Tis 23 Okt – Teater Tamauer

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 23 Okt – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 24 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Ons 24 Okt – Teater Tamauer

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Ons 24 Okt – Teater Tamauer

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Tor 25 Okt – Teater Tamauer

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Tor 25 Okt – Teater Tamauer

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Fre 26 Okt – Teater Tamauer

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 26 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Fre 26 Okt – Teater Tamauer

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 27 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 30 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 30 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Tis 30 Okt – Teater Tamauer

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Ons 31 Okt – Teater Tamauer

November 2018

Barnteater / Scenkonst
125 kr

Leka tre Tor 1 Nov – Teater Tamauer

Barnteater / Mim
115 kr

GBG Mime Fest // Klä på Klä av Lör 3 Nov – GBG Mime Fest

Barnteater / Mim
115 kr

GBG Mime Fest // Allt som finns Sön 4 Nov – GBG Mime Fest

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 5 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Mån 5 Nov – Big Wind

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 5 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Mån 5 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 6 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Tis 6 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 6 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Tis 6 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 7 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Dikter / Musik
125 kr

Sova Räv Ons 7 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 7 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Dikter / Musik
125 kr

Sova Räv Ons 7 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 7 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 8 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 8 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Dikter / Musik
125 kr

Sova Räv Tor 8 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 8 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 8 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Dikter / Musik
125 kr

Sova Räv Tor 8 Nov – Big Wind

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 9 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 9 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 9 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 10 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Teater
50 kr

Barnmattan // Ljudstrålar och jazzglassar Sön 11 Nov – Musikens Hus

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 12 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 12 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 13 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 13 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musik / Tecken som stöd
125 kr

Ticken Tocken Takk Tis 13 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 13 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 13 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Musik / Tecken som stöd
125 kr

Ticken Tocken Takk Tis 13 Nov – Big Wind

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 14 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 14 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musik / Tecken som stöd
125 kr

Ticken Tocken Takk Ons 14 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 14 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 14 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Musik / Tecken som stöd
125 kr

Ticken Tocken Takk Ons 14 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 14 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 15 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 15 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musik / Tecken som stöd
125 kr

Ticken Tocken Takk Tor 15 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 15 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 15 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Musik / Tecken som stöd
125 kr

Ticken Tocken Takk Tor 15 Nov – Big Wind

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 16 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Dikter / Musik
125 kr

Sova Räv Fre 16 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 16 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 16 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Dikter / Musik
125 kr

Sova Räv Fre 16 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 17 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Lör 17 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 19 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 19 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 20 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 20 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 20 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 20 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 21 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 21 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 21 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 21 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 21 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 22 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 22 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 22 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 22 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 23 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 23 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 23 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Lör 24 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Lör 24 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Musikteater / Teater
50 kr

Barnmattan // Visor för frågvisa Sön 25 Nov – Musikens Hus

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 26 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Mån 26 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 27 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 27 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tis 27 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tis 27 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 28 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 28 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Ons 28 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Ons 28 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
140 kr

Varför Inte Ons 28 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 29 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 29 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Tor 29 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Tor 29 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 30 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Puppetry Art / Teater
125 kr

Varför Inte Fre 30 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Fre 30 Nov – Masthuggsteatern

December 2018

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 5 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 5 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 6 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 6 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 7 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 7 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Lör 8 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Lör 8 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Teater / Vetenskapsteater
125 kr

Lite vatten med gurka Sön 9 Dec – Masthuggsteatern

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 11 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 11 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 12 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 12 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 13 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 13 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 14 Dec – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 14 Dec – Teater Jaguar

Januari 2019

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 14 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 14 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 15 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 15 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 16 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 16 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 17 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 17 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 18 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 18 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 21 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 21 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 22 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 22 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 23 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 23 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 24 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 24 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 25 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 25 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 29 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 29 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 30 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 30 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 31 Jan – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 31 Jan – Teater Jaguar

Februari 2019

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 1 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 1 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Lör 2 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Lör 2 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 5 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 5 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 6 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 6 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 7 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 7 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 8 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 8 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 18 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Mån 18 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 19 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tis 19 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 20 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Ons 20 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 21 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Tor 21 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 22 Feb – Teater Jaguar

Barnteater / Familj / Teater
125 kr

Kabaret Jaguar Fre 22 Feb – Teater Jaguar