Alla evenemang

Oktober 2017

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 20 Okt – Teater Aftonstjärnan

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Fre 20 Okt – Teater Sesam

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 21 Okt – Teater Aftonstjärnan

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Mån 23 Okt – Kurage

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Mån 23 Okt – Musikteater Jag är här nu!

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Mån 23 Okt – Teater Jaguar

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Mån 23 Okt – Musikteater Jag är här nu!

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Mån 23 Okt – Kurage

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Mån 23 Okt – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Tis 24 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Tis 24 Okt – Musikteater Jag är här nu!

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Tis 24 Okt – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Tis 24 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Tis 24 Okt – Musikteater Jag är här nu!

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Tis 24 Okt – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Ons 25 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Ons 25 Okt – Kurage

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Ons 25 Okt – Musikteater Jag är här nu!

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Ons 25 Okt – Big Wind

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Ons 25 Okt – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Ons 25 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Ons 25 Okt – Musikteater Jag är här nu!

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Ons 25 Okt – Kurage

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Ons 25 Okt – Teater Jaguar

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Ons 25 Okt – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Tor 26 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tor 26 Okt – Kurage

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Tor 26 Okt – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Tor 26 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tor 26 Okt – Kurage

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Tor 26 Okt – Teater Jaguar

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Fre 27 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Fre 27 Okt – Kurage

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Fre 27 Okt – Teater Jaguar

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Fre 27 Okt – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Fre 27 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Fre 27 Okt – Kurage

Klassiker / Scenkonst / Teater
125 kr

Romeo och Julia Fre 27 Okt – Teater Jaguar

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Fre 27 Okt – Big Wind

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 27 Okt – Teater Aftonstjärnan

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Lör 28 Okt – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Teater
125 kr

Snövit Lör 28 Okt – Big Wind

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 28 Okt – Teater Aftonstjärnan

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Tis 31 Okt – Teater Sesam

November 2017

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Ons 1 Nov – Teater Sesam

Humor / Monolog / Teater
150 kr

Flyga Högt Ons 1 Nov – Teater UNO

Livemusik / Visor
135 kr

Mats Klingström & Christine Hellqvist Ons 1 Nov – Kustens Hus

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Tor 2 Nov – Teater Sesam

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 3 Nov – Teater Aftonstjärnan

Humor / Monolog / Teater
150 kr

Flyga Högt Fre 3 Nov – Teater UNO

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 4 Nov – Teater Aftonstjärnan

Barnmattan / Familj
50 kr

Barnmattan // Planeta Festival Barn Sön 5 Nov – Musikens Hus

Humor / Monolog / Teater
150 kr

Flyga Högt Sön 5 Nov – Teater UNO

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Mån 6 Nov – Kurage

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Mån 6 Nov – Kurage

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tis 7 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tis 7 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Tis 7 Nov – Musikteater Jag är här nu!

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tis 7 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tis 7 Nov – Kurage

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Tis 7 Nov – Musikteater Jag är här nu!

Kammaropera / Musikteater / Scenkonst
65 kr

Luther & Käthe – En kammaropera Tis 7 Nov – Göteborgs Stift, Svenska kyrkan

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Ons 8 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Ons 8 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Ons 8 Nov – Musikteater Jag är här nu!

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Ons 8 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Ons 8 Nov – Musikteater Jag är här nu!

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Ons 8 Nov – Kurage

Humor / Monolog / Teater
150 kr

Flyga Högt Ons 8 Nov – Teater UNO

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tor 9 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tor 9 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tor 9 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tor 9 Nov – Kurage

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Tor 9 Nov – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tor 9 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tor 9 Nov – Kurage

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Fre 10 Nov – Kurage

Barn / Dans / Familj
125 kr

Bak-å-fram-på Fre 10 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Fre 10 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Fre 10 Nov – Kurage

Barn / Dans / Familj
125 kr

Bak-å-fram-på Fre 10 Nov – Big Wind

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 10 Nov – Teater Aftonstjärnan

Familj / Nycirkus
295 kr

Cirkus Cirkör & Västmanlands Teater // Under Fre 10 Nov – Stora Teatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Fre 10 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Humor / Monolog / Teater
150 kr

Flyga Högt Fre 10 Nov – Teater UNO

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Hon som jag såg i spegeln Fre 10 Nov – ADAS musikaliska teater

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Lör 11 Nov – Teater Sesam

Kammaropera / Musikteater / Scenkonst
115 kr

Luther & Käthe – En kammaropera Lör 11 Nov – Göteborgs Stift, Svenska kyrkan

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 11 Nov – Teater Aftonstjärnan

Familj / Nycirkus
295 kr

Cirkus Cirkör & Västmanlands Teater // Under Lör 11 Nov – Stora Teatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Lör 11 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Dansteater / Teater
125 kr

Signalisterna Sön 12 Nov – Masthuggsteatern

Teater
125 kr

Bara nåt jag sa Sön 12 Nov – Masthuggsteatern

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Hon som jag såg i spegeln Sön 12 Nov – ADAS musikaliska teater

Humor / Monolog / Teater
150 kr

Flyga Högt Sön 12 Nov – Teater UNO

Kammaropera / Musikteater / Scenkonst
115 kr

Luther & Käthe – En kammaropera Sön 12 Nov – Göteborgs Stift, Svenska kyrkan

Familj / Nycirkus
295 kr

Cirkus Cirkör & Västmanlands Teater // Under Sön 12 Nov – Stora Teatern

Barnteater / Dansteater / Teater
125 kr

Signalisterna Mån 13 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Mån 13 Nov – Kurage

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Mån 13 Nov – Kurage

Barnteater / Dansteater / Teater
125 kr

Signalisterna Tis 14 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tis 14 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tis 14 Nov – Teater Sesam

Barn / Dans / Familj
125 kr

Bak-å-fram-på Tis 14 Nov – Big Wind

Barnteater / Musik
125 kr

Sipa Lipa Lakritspipa Tis 14 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tis 14 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tis 14 Nov – Kurage

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tis 14 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Hon som jag såg i spegeln Tis 14 Nov – ADAS musikaliska teater

Kammaropera / Musikteater / Scenkonst
115 kr

Luther & Käthe – En kammaropera Tis 14 Nov – Göteborgs Stift, Svenska kyrkan

Barnteater / Dansteater / Teater
125 kr

Signalisterna Ons 15 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Ons 15 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Ons 15 Nov – Teater Sesam

Barn / Dans / Familj
125 kr

Bak-å-fram-på Ons 15 Nov – Big Wind

Barnteater / Musik
125 kr

Sipa Lipa Lakritspipa Ons 15 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Ons 15 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Dansteater / Teater
125 kr

Signalisterna Ons 15 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Ons 15 Nov – Kurage

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 15 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Livemusik / Visor
135 kr

Frida Andersson & Mika Olavi Ons 15 Nov – Kustens Hus

Barnteater / Dansteater / Teater
125 kr

Signalisterna Tor 16 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tor 16 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tor 16 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musik
125 kr

Sipa Lipa Lakritspipa Tor 16 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tor 16 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Dansteater / Teater
125 kr

Signalisterna Tor 16 Nov – Masthuggsteatern

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tor 16 Nov – Kurage

Barnteater / Musik
125 kr

Sipa Lipa Lakritspipa Tor 16 Nov – Big Wind

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Tor 16 Nov – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tor 16 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Fre 17 Nov – Kurage

Barnteater / Musik
125 kr

Sipa Lipa Lakritspipa Fre 17 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Fre 17 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Fre 17 Nov – Kurage

Musikteater / Teater
240 kr

GÄSTSPEL: Drömflickan och Mannen från Månen Fre 17 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 17 Nov – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Fre 17 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Hon som jag såg i spegeln Fre 17 Nov – ADAS musikaliska teater

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Lör 18 Nov – Teater Sesam

Musikteater / Teater
240 kr

GÄSTSPEL: Drömflickan och Mannen från Månen Lör 18 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 18 Nov – Teater Aftonstjärnan

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 18 Nov – Teater Aftonstjärnan

Musikteater / Teater
240 kr

GÄSTSPEL: Drömflickan och Mannen från Månen Lör 18 Nov – Göteborgs Dramatiska Teater

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Mån 20 Nov – Kurage

Barnteater / Berättande
125 kr

Det var en gång Mån 20 Nov – Big Wind

Barnteater / Berättande
125 kr

Det var en gång Mån 20 Nov – Big Wind

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Mån 20 Nov – Kurage

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tis 21 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tis 21 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Berättande
125 kr

Det var en gång Tis 21 Nov – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tis 21 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tis 21 Nov – Kurage

Dramaten / Teater
350 kr

Dramaten // Försökskaninerna Tis 21 Nov – Stora Teatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tis 21 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Ons 22 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Ons 22 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Ons 22 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Ons 22 Nov – Kurage

Dramaten / Teater
350 kr

Dramaten // Försökskaninerna Ons 22 Nov – Stora Teatern

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 22 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tor 23 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tor 23 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tor 23 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Tor 23 Nov – Kurage

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tor 23 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Hon som jag såg i spegeln Tor 23 Nov – ADAS musikaliska teater

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Tor 23 Nov – Teater Trixter

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Fre 24 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Fre 24 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Scenkonst / Stand up
125 kr

Kurage roastar vuxenvärlden Fre 24 Nov – Kurage

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 24 Nov – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Fre 24 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Hon som jag såg i spegeln Fre 24 Nov – ADAS musikaliska teater

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Fre 24 Nov – Teater Trixter

Musikföreställning / Nutida Folkmusik / Poesi
215 kr

Transit Fre 24 Nov – Tetra

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Lör 25 Nov – Teater Sesam

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 25 Nov – Teater Aftonstjärnan

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Lör 25 Nov – Teater Trixter

Musikföreställning / Nutida Folkmusik / Poesi
215 kr

Transit Lör 25 Nov – Tetra

Barnmattan / Familj
50 kr

Barnmattan // Mitt i spenaten Sön 26 Nov – Musikens Hus

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Hon som jag såg i spegeln Sön 26 Nov – ADAS musikaliska teater

Musikföreställning / Nutida Folkmusik / Poesi
215 kr

Transit Sön 26 Nov – Tetra

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Sön 26 Nov – Teater Trixter

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Mån 27 Nov – Kurage

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Mån 27 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tis 28 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Tis 28 Nov – Kurage

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Tis 28 Nov – Musikteater Jag är här nu!

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Tis 28 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tis 28 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Tis 28 Nov – Musikteater Jag är här nu!

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tis 28 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Ons 29 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Ons 29 Nov – Kurage

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Ons 29 Nov – Musikteater Jag är här nu!

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Ons 29 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Ons 29 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Ons 29 Nov – Musikteater Jag är här nu!

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 29 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Livemusik / Visor
135 kr

Arne i Bora-kväll Ons 29 Nov – Kustens Hus

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tor 30 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Tor 30 Nov – Kurage

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Tor 30 Nov – Musikteater Jag är här nu!

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Tor 30 Nov – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Tor 30 Nov – Teater Sesam

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Tor 30 Nov – Musikteater Jag är här nu!

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Tor 30 Nov – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tor 30 Nov – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musik / Musikteater / Teater
165 kr

Mamma Tor 30 Nov – Kurage

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Tor 30 Nov – Teater Trixter

December 2017

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Fre 1 Dec – Kurage

Barn / Julföreställning / Musik
125 kr

Bjällerkling Fre 1 Dec – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Fre 1 Dec – Teater Sesam

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Fre 1 Dec – Kurage

Barn / Julföreställning / Musik
125 kr

Bjällerkling Fre 1 Dec – Big Wind

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 1 Dec – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Fre 1 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Fre 1 Dec – Teater Trixter

Barnteater / Puppetry Art / Skuggspelsteater
120 kr

Lilla Drömspelet Lör 2 Dec – Teater Sesam

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 2 Dec – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Lör 2 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Lör 2 Dec – Teater Trixter

Musik / Musikteater / Teater
165 kr

Mamma Lör 2 Dec – Kurage

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Sön 3 Dec – Musikteater Jag är här nu!

Barnteater / Musikteater / Scenkonst
125 kr

Skrattkorven och Surstruten Sön 3 Dec – Musikteater Jag är här nu!

Barnmattan / Familj
50 kr

Barnmattan // Vaggsånger i vintermörkret Sön 3 Dec – Musikens Hus

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Hon som jag såg i spegeln Sön 3 Dec – ADAS musikaliska teater

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Sön 3 Dec – Teater Trixter

Musik / Musikteater / Teater
165 kr

Mamma Sön 3 Dec – Kurage

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Mån 4 Dec – Kurage

Barn / Julföreställning / Musik
125 kr

Bjällerkling Mån 4 Dec – Big Wind

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Mån 4 Dec – Kurage

Barn / Julföreställning / Musik
125 kr

Bjällerkling Mån 4 Dec – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Tis 5 Dec – Teater Sesam

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Tis 5 Dec – Kurage

Barn / Julföreställning / Musik
125 kr

Bjällerkling Tis 5 Dec – Big Wind

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Tis 5 Dec – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Tis 5 Dec – Teater Sesam

Barn / Julföreställning / Musik
125 kr

Bjällerkling Tis 5 Dec – Big Wind

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tis 5 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Ons 6 Dec – Teater Sesam

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Ons 6 Dec – Kurage

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Ons 6 Dec – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Ons 6 Dec – Teater Sesam

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 6 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Hon som jag såg i spegeln Ons 6 Dec – ADAS musikaliska teater

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Tor 7 Dec – Teater Sesam

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Tor 7 Dec – Kurage

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Tor 7 Dec – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Tor 7 Dec – Teater Sesam

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tor 7 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Feminism / Scenkonst / Teater
165 kr

GÄSTSPEL: We Can Do It! Tor 7 Dec – Göteborgs Dramatiska Teater

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Hon som jag såg i spegeln Tor 7 Dec – ADAS musikaliska teater

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Tor 7 Dec – Teater Trixter

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Fre 8 Dec – Teater Sesam

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Fre 8 Dec – Kurage

Barnteater / Dansteater / Scenkonst
125 kr

Lova! Sa Smulan Fre 8 Dec – Kurage

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Fre 8 Dec – Teater Sesam

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 8 Dec – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Fre 8 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Feminism / Scenkonst / Teater
165 kr

GÄSTSPEL: We Can Do It! Fre 8 Dec – Göteborgs Dramatiska Teater

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Hon som jag såg i spegeln Fre 8 Dec – ADAS musikaliska teater

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Fre 8 Dec – Teater Trixter

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Lör 9 Dec – Teater Sesam

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 9 Dec – Teater Aftonstjärnan

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Lör 9 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Lör 9 Dec – Teater Trixter

Musikteater / Scenkonst / Teater
165 kr

Hon som jag såg i spegeln Sön 10 Dec – ADAS musikaliska teater

Barn / Julföreställning / Musik
125 kr

Bjällerkling Tis 12 Dec – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Tis 12 Dec – Teater Sesam

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Tis 12 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Ons 13 Dec – Teater Sesam

Scenkonst / Teater
200 kr

Every Brilliant Thing Ons 13 Dec – GEST – Gothenburg English Studio Theatre

Livemusik / Visor
135 kr

Nordiska Vislinjen Ons 13 Dec – Kustens Hus

Barn / Julföreställning / Musik
125 kr

Bjällerkling Tor 14 Dec – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Tor 14 Dec – Teater Sesam

Barn / Julföreställning / Musik
125 kr

Bjällerkling Tor 14 Dec – Big Wind

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Tor 14 Dec – Teater Aftonstjärnan

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Tor 14 Dec – Teater Trixter

Barn / Julföreställning / Musik
125 kr

Bjällerkling Fre 15 Dec – Big Wind

Barnteater / Puppetry Art / Teater
120 kr

Katitzi Fre 15 Dec – Teater Sesam

Barn / Julföreställning / Musik
125 kr

Bjällerkling Fre 15 Dec – Big Wind

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Fre 15 Dec – Teater Aftonstjärnan

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Fre 15 Dec – Teater Trixter

Barn / Julföreställning / Musik
125 kr

Bjällerkling Lör 16 Dec – Big Wind

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Lör 16 Dec – Teater Aftonstjärnan

Teater
150 kr

GÄSTSPEL: Brainforest Lör 16 Dec – Göteborgs Dramatiska Teater

Musik / Stand up / Teater
200 kr

Sång för Kassandra Lör 16 Dec – Teater Trixter

Teater / Trolleri / Underhållning
400 kr

Carl-Einar Häckner på Aftonstjärnan Sön 31 Dec – Teater Aftonstjärnan

Februari 2018

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Fre 16 Feb – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Sön 18 Feb – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Tor 22 Feb – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Lör 24 Feb – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Sön 25 Feb – Göteborgs Dramatiska Teater

Mars 2018

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Tor 1 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Lör 3 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Sön 4 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Ons 7 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Lör 10 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Sön 11 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Tor 15 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Lör 17 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Sön 18 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Tor 22 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Lör 24 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Sön 25 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Tis 27 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Ons 28 Mar – Göteborgs Dramatiska Teater

April 2018

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Ons 4 Apr – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Lör 7 Apr – Göteborgs Dramatiska Teater

Interaktivt / Scenkonst / Teater
225 kr

Terror Sön 8 Apr – Göteborgs Dramatiska Teater